Теренската вакцинација против Ковид-19 ќе продолжи и утре во повеќе населени места, соопштуваат од Министерството за здравство.Како што информираат, вакцинацијата ќе се одбвива во следниве населени места:
Тетово – Шемшово, Сиричино, Прелубиште, Озормичте, Ратае, Туденце, Жилче, Раотинце, Јегуновце, Јанчиште, Подбреге, Копанце
Долнени – Житоше, Кошино, Локвени, Подвис
Прилеп – Мариово
Виница – Црн Камен, Истибања
Валандово – Јосифово, Удово
Берово- Мачево
Струга – Луково, Нерези
Крушево – Долно Дивјаци, Горно Дивјаци, Пуста Река, Острилци
Дебар – Џепиште, Отишани
Кавадарци –Бошава, Конопиште
Битола – Поешево, Долно Оризари, Карамани, Трн, Логоварди
Охрид – Годивје, Сливово, Турије, Мраморец, Врбјани
Куманово – Матејче, Отља, Романовце, Черкезе.
Од Министерството за здравство посочуваат дека секојдневно ќе информираат преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид-19. Апелираат за поддршка на овој процес.