Во месец ноември е забележан третиот најнизок водостој на езерото од – 453 сантиметри што е трета најниска вредност регистрирана од како постојат мерења на водостојот