Поради тоа што неколку области во земјава од денеска до крајот на викендот, ќе бидат зафатени од екстремно жежок бран и ќе бидат означени со симболиката за означување портокалова фаза, македонската влада донесе препораки за заштита од топлото време.

Според препораките, се ослободуваат од работните обврски најранливите групи на населението, како што се бремените жени и лицата на возраст над 60 години. Исто така, во установите за згрижување на деца да не се практикува физичка активност и да не се изнесуваат децата на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Со оглед на фактот дека одредени ризични производни и технолошки процеси може да претставуваат дополнителен ризик по здравјето на изложените работници, се потсетуваат работодавците на обврската да ги почитуваат законските обврски поврзани со оваа област..

Владата зазема став сите правни субјекти кои вршат активности на отворено да ги запрат активностите во периодот од 11 до 17 часот. Ова особено се однесува на градежните работници. Во исто време, Владата препорачува на приватниот сектор да го организира работното време со цел за заштита од директна сончева изложеност на работниците, избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот.

Владата одлучи оваа мерка да биде со времетраење од 4 дена, до понатамошно одлучување.