Турција го забрани рекламирањето на прехранбени производи што спаѓаат во категоријата „џанк фуд“ како и воведување на промотивни подароци во слични продукти како, на пример, чоколадните јајца со играчка, соопшти Министерството за трговија.

Мерката е со цел да ја ограничи навиката за нездрава исхрана на Турците и ќе стапи во сила од јуни. Согласно ова, производителите на таков вид прехранбени производи нема да можат да вклучуваат никакви промотивни подароци во пакетите и ќе им биде забрането да ги рекламираат своите продукти на телевизија и на радио за време на детски емисии.

Популарните чоколадни јајца со играчка нема да можат да се продаваат во Турција по 1 јуни 2019 година.

Со мерките се опфатени и производи што се вбројуваат во „џанк фуд“ и ќе бидат предмет на забрана, е објавена на интернет страницата на Министерството за здравство.

Рекламирањето на овие производи ќе се казнува парично меѓу 1.600 и 64.000 долари. При повторно прекршување, казната ќе се зголеми за десет пати.