Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) им даде рок од 90 дена на трговците на големо со мазут – РКМ ДООЕЛ Скопје, Супертрејд ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, Пертинакс ДООЕЛ Скопје, Ли Оил ДБ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци да се усогласат со Правилникот за нивото и начинот на пресметка на оперативните резерви.

Со одлуката донесена на денешната главна седница на регулаторното тело, на трговците на големо со мазут им е утврден рок од 90 дена, иако според Правилникот тој рок е најмногу до 6 месеци односно 180 дена,  во кој мора да ги обезбедат потребните количини на оперативни резерви на мазут во своите складови, кои пак за секој трговец се пресметуваат по методологија утврдена во Правилникот.

„Иако согласно Правилникот се дозволува рок од најмногу шест месеци во кој компанијата ќе го усогласи своето работење со законските прописи, РКЕ го скрати овој рок и ги задолжи трговците на големо за 90 дена да достават доказ – записник од Државниот пазарен инспекторат дека ги поседуваат потребните оперативни резерви на мазут. Доколку по утврдениот рок некој од трговците не ги обезбедат резервите – ќе им биде одземена лиценцата за работа“  изјави претседателот на РКЕ Марко Бислимоски.