Во тековната грејна сезона, при тешка енергетска криза, успешно се справувавме со предизвикот да обезбедиме континуирана испорака на топлинска енергија во топловодната дистрибутивна мрежа и корисниците на системот за централно греење. Во четвртиот квартал во 2021 година, и покрај големиот раст на цената на природниот гас на слободниот пазар, компанијата успеа да ги амортизира пазарните ризици и обезбеди растот на цените на гасот на берзите да не се одрази врз цената на топлината што се испорачува на
корисниците. На тој начин потрошувачите во првиот дел од грејната сезона воопшто не ги почувствуваа последиците од енергетската криза, се посочува во соопштението на Балкан Енерџи ДООЕЛ Скопје (БЕГ).

Енергетската криза, сепак, продолжува и во новата 2022 година со висока цена на гасот на берзите што директно се одразува врз трошоците на работењето на компанијата. Одобрената тарифа за топлинска енергија од Регулаторната Комисија за енергетика покрива незначителен дел од овие зголемени трошоци.
Владата и нашата компанија вложија големи напори да се покрие финансискиот јаз меѓу набавната берзанска цена на природниот гас и одобрениот трошок во тарифата за производство на топлинска енергија кој за месец јануари 2022 година изнесува 9 милиони евра, истакнуваат од БЕГ.

Од таму, како што додаваат, „поради постоење на објективни пречки за обезбедување финансиски средства од државата, сè уште не е најдено решение за овој горлив проблем.

Во меѓувреме, од почетокот на грејната сезона, самостојно од своите ограничени тековни средства и приливи ја финансиравме набавката на природниот гас. Цената на гасот за месец јануари 2022 година, согласно договорот со добавувачот на природен гас, е определена како средна цена на јануарските фјучерси во месец декември 2021 година, кога цените на берзите достигнаа највисоко ниво. Добиваме голема помош од компанијата ТЕ-ТО АД која со своите испораки на топлинска енергија во системот ја намалува потребата за набавка на природен гас во износ од дополнителни пет милиони евра. Владата се заложи за итно плаќање на доспеаните фактури на буџетските
потрошувачи. Сепак, ликвидноста на ПТБЕ брзо се истоштува и има средства за набавка на гас до крајот на утрешниот ден, велат од БЕГ.

Како општествено одговорна компанија, велат од БЕГ, „информираме дека немаме повеќе ресурси за обезбедување на финансирање на грејната сезона без државна помош за компензирање на тарифита за производство на топлинска енергија со што нема да можеме да продолжиме со производство на топплина“.

„За да се обезбеди непрекинато производство на топлинска енергија во ПТБЕ, предложивме Владата да ја преземе компанијата во времено управување, почнувајќи од 14.01.2022 година, сè до завршување на кризната состојба во оваа грејна сезона“, порачуваат од БЕГ.