ЕП најзагрижен за невработеноста на младите во Македонија

Додека министерот за труд и социјална политика, Спиро Ристовски, вели дека Македонија не е единствена земја во Европа со проблем на високата невработеност кај младите, Европскиот Парламент истакнува дека таа во земјава е меѓу највисоките во светот

Власта дава поголеми земјоделски субвенции од оние во ЕУ

Актуелната власт дели поголеми земјоделски субвенции од далеку побогатата Европа и тоа и како нивен удел во бруто домашниот производ и како удел во буџетот, но и во апсолутни износи по жител ако се има предвид паритетот на куповната моќ.