Државната изборна комисија на својата веб-страница ги објави имињата и презимињата (кликнете на овој линк) на спорените 39.502 гласачи кои имаат рок од 25 дена да се запишат на списокот на гласачи, неколку дена по постигнатиот договор помеѓу четирите најголеми политички партии за Избирачкиот список.

Најмногу спорни гласачи има во Чаир, во Тетово и во Карпош а вкупно спорни се во 53 општини.

Регистрирањето на гласачите ќе биде лично во подрачните единици на ДИК каде гласачите ќе мора да приложат важечка лична карта или пасош.

За да може да се олесни пријавувањето на веб страницата на ДИК поставена е и апликација за електронско пријавување.

Гласачите треба да го внесат матичниот број и да испратат скенирана копија од лична карта или пасош.

Пријавувањето ќе може да се врши секој ден во периодот од 8.30 до 19 часот.

По истек на овој рок, ДИК ќе има уште 10 дена на располагање за да може да направи дополнителни контроли или лично да контактира со гласачите.