Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) не утврдува кривична одговорност, меѓутоа од етички аспект го покренува прашањето од високо ниво и ќе препорача доуредување на прописите, особено меморандумот за соработка помеѓу Народната банка, Министерството за финансии и останатите регулаторни тела со додавање на уредби со кои ќе се регулира судирот на интереси, ќе се предвиди како тој да се спречи, пред сè оној момент каде што се кажува дека одредени носители на функција имаат можност да располагаат со информации и истите да ги искористат за себе или да обезбеди корист за некој друг.

Ова денеска го соопшти Билјана Ивановска, претседател на ДКСК по седницата на која бил разгледуван предметот за можен судир на интереси со стечајот на Еуростандард банка и депозитот на министерката за финансии, Нина Ангеловска. Таа додаде дека заклучокот е донесен врз основа на целокупната документација прибавена од Министерството за финансии и од Народна Банка.

„Со стапување на функцијата, министерката за финансии по службена должност располагала со информации и податоци за движењата на банкарскиот и на финансиските пазари и имала можност да ги дознае податоците поврзани со банката чиј клиент била, а не биле достапни на другите штедачи во таа банка. Тие податоци можеле да имаат влијане и врз носењето на нејзината одлука поврзана со депозитот во таа банка, со што таа имала предност пред останатите штедачи во банката“, изјави Ивановска.

Прв документ, според Ивановска, на кој стои дека се разговарало за ситуацијата во Еуростандард Банка, бил записникот од 4 јуни.

„Претходно можеби се разговарало, можеби не, битно е дека самата функција и обезбедува можност да дојде до информации кои се однесуваат на нејзините средства во таа или во која било друга банка. Ние не покренуваме некаква санкција против министерката, но сакаме да го истакнеме етичкото прашање кое е многу битно“, изјави претседателката на ДКСК, додавајќи меѓу другото дека сомнежот очигледно е дека постои.

Ивановска посочи дека во периодот на министерување на Ангеловска се одржани два состанока на Комитетот за финансиска стабилност на 19 март и на 30 април, а записниците, подвлече, упатуваат дека се разговарало за Еуростандард банка.

Таа како значајно го потенцира тоа што Владата по препорака на ГРЕКО има донесено етички кодекс во кој е дефинирано дека членовите на владата и носителите на јавни фукнции посебно треба да водат сметка за почитување на Законот за судир на интереси, но и да избегнат сомнеж за постоење судир на интереси, бидејќи, како што вели, јавноста се сензибилизира по ова прашање.

Меѓу другото посочи дека Законот за Народна Банка во членот 43 предвидува дека одржување редовни состаноци, а се информираат меѓусебно односно комуницирањето е уредено и со меморандум, кој во април е дополнет и доуреден. Ивановска информира дека за ДКСК ќе биде приоритет донесување на Закон за потекло на имотот.