Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) соопшти дека постапката за предметот во врска со сомневања за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје е запрена поради ограничените рокови утврдени во членот 33 по кои беше поведена.

„Постапувањето во врска со наведените сомневања ќе продолжи како редовна постапка“, се појаснува во соопштението од ДКСК.

Ваквата одлука на ДКСК беше донесена на денешната јавна седница и со неа се запре постапувањето по предмет оформен по сопствена иницијатива, а во врска со сомневања за прекршување на член 8-а став (1) алинеја 3 од Изборниот законик и член 34 став 1 алинеја 3 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси при изборот на ректор на УКИМ.