Министерот за економија Крешник Бектеши денеска информираше дека го потпишал Правилникот за обновливи извори на енергија со кој граѓаните и компаниите ќе можат да произведуваат електрична енергија на нивните покриви а воедно и да ја продаваат на откупувачот или дистрибутерот на електрична енергија.

„Со Правилникот се воведуваат производителите потрошувачи како нови учесници во пазарот со електрична енергија. Согласно Правилникот, потрошувач-производител е домаќинство, мал потрошувач, буџетски корисник, кој може да изгради постројка за производство на електрична енергија од обновлив извор на енергија, при што произведената електрична енергија ја користи за сопствена потрошувачка, а вишокот го дава во електродистрибутивната мрежа“, рече министерот.

Бектеши објасни дека досега вишокот произведена енергија можел да се дава на електродистрибутивната мрежа само ако производителот не е снабдуван со електрична енергија од универзалниот снабдувач.

„Со последните измени, пак, има обврска за универзалниот снабдувач за сите тие кои ќе одлучат да стават такви инсталации на нивните покриви, да го преземе вишокот на електрична енергија, со тоа што ќе може секои шест месеци да се направат дополнителни фактури при што или ќе им се намалат сметките или согласно договорот ќе можат директно да им се плаќа на домаќинствата или пак на правните субјекти кои ќе направат вакви инвестиции“, рече Бектеши.

„До овој момент инсталираната сила била четири киловати за домаќинства, ја зголемуваме на шест киловати, потоа 20 киловати било за малите потрошувачи а сега ја зголемуваме на 40 киловати. Дополнително како Министерство за економија ќе почнеме и со мерка каде што до 30 посто од трошоците за инсталирање на вакви технологии на покривите на домаќинствата, ќе ги покрива Министерството за економија и тоа е во износ до 1000 евра“, посочи министерот.