Советот за развој на полошкиот регион, тело во кое членуваат сите девет градоначалници во рамки на Центарот за развој на Полошкиот плански регион (ЦРППР), денеска одржа конститутивната седница на која за претседател беше избран Билал Касами.

На оваа средба тема беше и презентација на првата фаза од проектот „Управување со цврст отпад во полошкиот плански регион“, како и презентација на проектот за управување со кучињата скитници во ниво на полошкиот регион, информираше Општина Тетово.

Градоначалниците дебатираа за тарифата за депонирање на смет во регионалната депонија „Русино“, како и за формирање на трансфер станици за смет во општините Тетово, Боговиње и Желино.

Центарот за развој на Полошкиот плански регион е основан во мај во 2008 година, според Законот за рамномерен регионален развој од сите единици на локална самоуправа.