– Да не забораваме дека овие избори денес се избори со кои ние треба да ја консолидираме Македонија, избори со кои треба да ги консолидираме институциите, затоа што нема, апсолутно нема никаков прогрес без да имаме организирана држава, стабилни институции и да живееме така што нема да зависиме од одлуката на една партија, туку нашите потреби ќе ги остваруваме согласно законот, во институциите што самите ги плаќаме, рече претседателот на ЛП Ивон Величковски, презентирајќи ги приоритетите на неговата партија пред жителите на скопската општина Центар.

Тој истакна дека како на Либерали, задачата им е како да ги приберат парите и рационално, во име на граѓаните и за нивните потреби да ги употребат.

-И затоа сме познати и признати во сите урбани центри, вклучително во Центар. Секогаш да се водиме од тоа да бидеме одговорни – како што сме и сакаме да бидеме одговорни со домашниот буџет, така да бидеме одговорни и кон државата, рече Величковски кој е носител на кандидатската листа на ЛП во првата изборна единица.