Обрт од речиси 200 милиони евра во минатата година направиле 442 фирми со управител и без ниту еден вработен од 8.221 со таков статус во државата, а петнаесет отсто или околу 30 милиони евра од вкупната сума им останала како добивка, објавува аналитика.мк, чиј таргет е реалната слика на македонскиот бизнис.

Ако се повлече паралела, наведува порталот, тоа е еднакво на третина од приходите, на пример, на компанијата „Кромберг и Шуберг“ со 6,437 вработени чија дејност е производство на автомобилски делови или, пак, на белгиската „Ван Хол“ за производство на автобуси со 1.030 вработени.

Издвоено по сектори, вкупните приходи се најголеми кај компаниите што се занимаваат со трговија на електрична енергија. На девет во посочената дејност отпаѓаат околу 81 милиони евра од вкупно 200-те. Втор на листата е секторот изградба на станбени и нестанбени згради во кој има регистрирано 36 фирми без вработен кои во 2018 година забележале приход од околу 14 милиони евра.

Натаму следуваат секторите неспецијализирана трговија на големи (32 регистрирани компании без вработен) со добивка од, нешто над, 9 милиони евра и компаниите за издавање на недвижен имот (23) со приход од 4,6 милиони евра. Топ 5 во категоријата „човек-фирма“ се затвора со дејноста инженерство и техничко советување (13) со добивка од преку три милиони евра.

Гледано по градови, најголем дел од овие фирми на кои отпаѓа и 90 отсто од профитот се концентрирани во Скопје, дури 322. Останатите 120 се лоцирани во Штип, Струмица, Битола и Гевгелија.