Денеска во Брисел се одржува вториот состанок од билатералниот скрининг за Поглавјето 24, „Правда, слобода и безбедност“, на кој вицепремиерот Бојан Маричиќ, рече дека Северна Македонија има добра основа и добра подготвеност, но сега мора да покажеме континуитет во реализацијата на критериумите за членство во ЕУ.

„Ова поглавје е основа за демократскиот развој на македонското општество од кое ќе зависи динамиката на целиот преговарачки процес. Се работи за обемни и комплекси теми кои ќе бараат повеќе напор за усогласување со европското законодавство“, посочи Маричиќ.

„Она што можеме да го кажеме и да изразиме задоволство е дека и од Европската Комисија и од нашиот тим е констатирано дека има висок степен на усогласеност во оваа област“, рече тој.

Ова е втор ден од билатералниот скрининг за Поглавје 24, „Правда, слобода и безбедност“, на кој македонскиот преговарачки тим ја презентира усогласеноста со ЕУ стандардите и активностите кои ги преземаме во областите: Азил, миграција и визната политика на ЕУ.

Утре македонскиот тим продолжува со презентирање на сите преземени активности и нивно спроведување во ова поглавје, кое е поделено на 12 подобласти: азил, миграција, визи, надворешни граници и правото на Шенген, борба против организираниот криминал, соработка во областа на дроги, борба против трговија со луѓе, борба против тероризам и радикализам, судска соработка и размена на информации, судска соработка во кривичната материја, полициска соработка и царинска соработка.