Министерството за образование и наука ќе ги искористи педлозите и идеите на професорите и наставниците изложени тридневната тридневната работа на работните групи изминатиот викенд, за тоа како да се подобри образовниот систем.

-Од страна на работните групи составени од претставници од државните инстуции, наставниците и професорите, граѓанските организации и синдикати, пристигнаа голем број на предлози во делот на измените и дополнувањата на Законот за основно образование и Законот за средно образование, вклучувајќи ги и предлозите кои се однесуваат на децата со посебни образовни потреби.

Пракса на “отворени врати” и вклучување на сите засегнатите страни ќе биде принцип на работа на Министерството за образование и наука, затоа што само преку ваков инклузивен процес може да се обезбедат добри законски решенија и заштита на јавниот интерес, соопштија од МОН.

Според нив, ова е основа која натаму ќе биде анализирана и дискутирана, а предлозите ќе бидат јавно достапни и отворени за дебата со цел да се дојде до најдобри законски решенија.