Постапката за собирање на потписи за кандидирање на локалните избори почнува денеска согласно Роковникот на Државната изборна комисија (ДИК), а завршува на 30 август на полноќ. Повеќе групи на граѓани најавија собирање на потписи за учество со свои листи на локалните избори и тие веќе и се познати на јавноста.

На прес-конференција вчера беше најавена граѓанската иницијатива „Шанса за Центар“ која произлезе од поврзување на „Здравје пред профит“ со активисти и експерти од областа на архитектурата, урбанизмот, животната средина, спортот, култура и други области, кои сакаат да го спречат натамошното уништување и да се вложат за подобрување на квалитетот на живот во општина Центар. 

На социјалните мрежи се бара поддршка и за граѓанската иницијатива „Независни за Карпош – за заштита на Карпош“, а пролетта во Охрид беше промовирана уште една група граѓани кои се очекува да собираат потписи за кандидирање на локалните избори на 17 октомври.

Потписите се собираат пред службени лица на ДИК и пред надлежен нотар на образец утврден од Комисијата во терминот од 8 до 20 часот, а на 30 август до полноќ (Правилник на ДИК –https://drive.google.com/file/d/1vNFOczSxrazZWN_4JPA5RjbEXHB11RjM/view).

Подносителот на листа определува пред кои нотари ќе се собираат потписи и за тоа ја известува ДИК, која на својата интернет-страна објавува листа на нотари пред кои подносителите на листа собираат потписи. Трошоците за собирање на потписи пред нотар ги сноси подносителот на листата. Секој избирач својот потпис може да го даде за повеќе листи на кандидат за градоначалник. Избирачите кои ја поднесуваат листата треба да имаат избирачко право и постојано живеалиште на подрачјето на општината.