Донесена е нова Уредба со законска сила за примена на Законот за странци за време на вонредна состојба, како и за периодот по престанок на вонредната состојба. Наведениот пропис претставува дополнување на Уредбата со законска сила донесена на 20 март и со неа се продолжува периодот на престој на странци на кои за време на вонредната состојба, им истекол краткорочен престој или виза за краткорочен престој.

Од Министерството за внатрешни работи (МВР) информираат дека периодот на престој се продолжува, како за времетраење на вонредната состојба, така и по завршување на вонредната состојба, до 31 август 2020 година.

„Исто така, се продолжува рокот на важноста на дозволите за привремен престој и на дозволите за постојан престој, чиј рок на важност истекол или истакува за време на вонредна состојба. И во овој случај, важноста на дозволите за престој се продолжува и по завршување на вонредната состојба, до 31 август 2020 година“, стои во денешното соопштение од МВР.

Имајќи предвид дека во наредните месеци се очекува постепено нормализирање на состојбите, отворање на граничните премини и враќање во функција на сите видови патнички сообраќај, од МВР им укажуваат на странците да го следат развојот на ситуацијата и доколку се создадат условите за патување во овој период, да пристапат кон постапки за регулирање престој, согласно одредбите од Законот за странци.