На 7 членови ќе се намали бројот на управните одбори чии основач е Владата, Град Скопје и општините во кои живеат повеќе од 50.000 жители. Додека челнови на управен одбор во јавно претпријатие основано од Општина во која живеат над 50.000 жители се намалува на пет членови. Ова е предвидено со предлог – законот за изменување и дополнување на Законот за јавни претпријатија, а денеска Владата на седница го усвои текстот на законското решение.

– Надоместокот за членовите на управните одбори нема да може да биде поголем од половина од просечната плата на вработените во одреденото јавно претпријатие, додека пак, надоместокот за членовите на надзорниот одбор нема да може да биде поголем од една третина од просечната плата на вработените во јавното претпријатие, соопштија од Владата.

Законското решение е дел од планот за борба против корупцијата и со него, според Владата, се надминуваат претходно детектираните слабости, се рационализира трошењето на државните средства и истовремено се исполнуваат препораките од извештаите на домашните и странските невладини организации со кои заеднички дејствуваме на полето на борба против корупцијата и владеењето на правото.