Книгата ,,Бошњаците во Македонија во текот на ХХ век со посебен акцент на културата и просветата’’ од авторот проф. д-р Зеќир Рамчиловиќ е резултат на обемна истражувачка работа и активност на д-р Рамчиловиќ кој се осмели да ги истражи и расветли историските појави и процеси врзани за Бошњаците во Македонија.

Издравач на книгата е Бошњачката културна заедница во Република Македонија.

Ова книжевно дело е всушност доработена докторска дисертација одбранета на Институтот за наиционална историја на РМ (ИНИ) под менторство на познаниот историчар и научник проф. д-р Марјан Димитријевски,кој меѓу другото истакна :

,,Нема дилема дека се работи за ,според мене,најдобар труд на тема која ги третира Бошњаците во Македонија,но не само според својата содржина,туку и поради богатите извори на информации,факти,прилози,стилот на пишување,истражувачките методи и резонирањето на суштината на овој научен труд кој воедно е и темел за сите понатамошни истражувања врзани за историјата на Бошњаците во Република Македонија.’’

Рецензентот на книгата и еден од промоторите, академик проф. д-р Ферид Мухиќ
зборуваше исцрпно за ова дело, потенцирајќи:

,,Без дилема можеме да констатираме дека, и според тематиката, и според значењето на сознанијата, како и во однос на нејзиното научно и општествено влијание станува збор за едно од најзначајните остварувања не само во Макеоднија,туку и во регионот .Ова воедно значи дека книгата има исклучително важна функција на аргументиран коректив на општо прифатените негативни стереотипи и квази-научните идеолошки конструкции наметнати како наводна “историска вистина“.“

После излагањата на промоторите на книгата, свое обраќање имаше и нејзиниот автор, д-р Зеќир Рамчиловиќ кој видно возбуден изјави:

,,Ако би се запрашало во моментот кој е најсреќниот човек на светот, би можел да Ви го дадам одговорот: – Јас! Да, драги пријатели, благодарение на Вас и на ова дело јас сум најсреќниот човек на планетава.“

На промоцијата присустуваа голем број на професори,јавни личности од политичкиот и културниот живот на Македонија кои со особено задоволство ја проследија промоцијата и пројавија интерес за ова дело кое е од суштествен значај за Бошњаците во земјава,како и сите останати граѓани со цел подобро запознавање, меѓусебно разбирање и почитување.

Автор: Адмир Фазлагиќ, новинар