Како дел од напорите за зајакнување на обновливите извори на енергија и борбата против загадувањето на воздухот, Северна Македонија поднесе иницијатива за изградба на соларни PV фабрики на врвот на рудникот за јаглен „Осломеј“ во Кичево. На 11 февруари во 2020 година, Владата распиша јавен тендер со кој инвеститорите бараат да изградат две фотоволтаични единици до вкупно 100 MW.

Јавниот повик трае до 8 мај оваа година, а расходите се проценуваат до 80 милиони евра што во целост ќе бидат покриени од инвеститорот. Договорот ќе биде потпишан на 35 години, период по кој сопственоста ќе се пренесе на јавен партнер. Според тендерската документација, избран ќе биде понудувач кој нуди најголем процент на приход од продадена електрична енергија на слободниот пазар. Како репер за слободен пазар е поставена цената на регионалните размени „HUPEX“ и „OPCOM“.

Јанез Копач, директор на Секретаријатот рече дека „со овој проект, Северна Македонија покажува одличен пример за тоа како регионите на јаглен можат да се трансформираат профитабилно, обезбедувајќи нови можности за вработување за поранешните работници на јаглен и водејќи одржлив регионален развој”.