Народното собрание на Република Српска (РС) денеска ги усвои Заклучоците во врска со трансферот на надлежности, со што законите и другите прописи со кои е извршен пренос на надлежностите од РС на институциите на БиХ нема да се применуваат на територијата на ентитетот. Притоа е усвоена и Декларација за уставни принципи.

Во Декларацијата, Народното собрание ја задолжува Владата на РС, во координација со претседателот на РС, да го подготви текстот на Уставот на РС со кој ќе се потврдат сите надлежности на Република Српска, освен надлежностите на БиХ.

Новиот Устав на Република Српска, меѓу другото, ќе ја дефинира Бања Лука како главен град на Република Српска, а Пале како престолнина на Република Српска.

Народното собрание на Република Српска ја задолжи Владата на Република Српска во рок од шест месеци да достави на разгледување и усвојување закони и други прописи кои ќе овозможат непречено функционирање на Република Српска.

Инаку, на денешната седница беа разгледани четири информации, по што беа усвоени заклучоци кои се однесуваат на правосудните институции, на одбраната и безбедноста и на индиректните даноци.

Опозицијата не присуствуваше на гласањето. Гласаа 52 пратеника од кои 49 од владејачката коалиција ги поддржаа заклучоците.