Јана Белчева-Андреевска се повлекува од функцијата претседател на Советот на Општина Центар. Причините за одлуката ги објави во обемен пост на својот Фејсбук профил во кој, меѓу другото, напиша дека „не може да се приклучи кон група во која мнозинството не е подготвено за прогрес, кое лесно се приклучува со калкулации за личен бенефит и комфор и не сака да биде дел од тим без желба за транспарентност“. Таа притоа се огради од одлуките што ќе бидат донесени на денешната седница на Советот, иако, како што наведува, дел од предлозите се нејзини.

Демократијата, вели Белчева-Андреевска, подразбира носење одлуки и политики со мнозинство на гласови во колектив, во тим, во група. Непознавајќи, пишува во постот, како тоа изгледа во други управувачки тела во државата, „ќе зборувам за она што видов и доживеав на ниво на Општински Совет. И не на било кој Совет, туку на Совет во најцентралната Општина во државава претендент за ЕУ“.

„Верував дека размислувањето како тим и група, во овој случај Совет, може да ја надмине индивидуалната пристрасност и значително да го подобри квалитетот на резултатот. За реализирање на потенцијалот на мудроста на групата потребна е достапност на сите важни, потребни и критични информации, како и уважување на поединечните знаења и експертиза на членовите на групата. Верував дека работата на општинските служби раководени од градоначалникот ќе бидат унапредени, а барањата на граѓаните и нивните сугестии ќе се слушаат и разгледуваат со респект. Но, сето ова е можно само ако внимателно се постават процесите за соработка, но и се внимава на составот на целиот тим, во овој случај и кој сè е член на Совет и кој раководи со општината“, нагласува Белчева-Андеевска во постот.
Донесувањето лоши одлуки, според неа, е најчесто случај ако се преферира групна хармонија над независноста на мислата, над аргументите и анализираните достапни информации. Групната хармонијата во Центар, вели таа, „се потхранува и со неа се тргува, а тоа води кон неефективно донесување одлуки“.
„Таа групна хармонија во Центар не е партиска, нема идеологија, туку е со друга поларизација, па затоа се случуваат екстремни, ризични, конзервативни или назадни решенија. Приклонувањето кон таква групна хармонија значи и лично помирување дека понапредни, поразумни или стручно/научно сугерирани одлуки се невозможни. Јас неможам да се приклонам кон група во која мнозинството не е спремно за прогрес, не сакам да сум во мнозинство кое лесно се приклонува калкулирајќи со личен бенефит или конфор, не сакам да сум дел од тим без желба за транспарнтност, споделување, но и знаење и информации потребни за да донесат одлуки. Не сакам да сум со мнозинство кое нема капацитет ниту волја за размислување, за идеи, прашања, дебати, критички информации“, потенцира досегашната претседателка на Советот на Општина Центар.
Белчева-Андреевска во постот наведе и дека се оградува од одлуките што ќе се донесат на денешната седница на Советот, иако дел од предлозите се нејзини, за што ги наведе и причините.
„Се оградувам бидејќи општината дозволи упад во процедурата на закажување на продолжение на седница, одржува Совет кој не сум го свикала и селективно избира кој ќе биде информиран за присуство. Дополнително, со постапките денес се заобиколуваат и уредбите на Владата за работа на Советот. Се нема интерес да се дознае како се спроведуваат одлуките ниту надлежностите на службите во општината, нема интерес да се знае како се реализира буџетот за да се предвидат и предложат приоритетните активности, се нема иницијатива за прогрес, туку напротив, се дозволуваат назадни, ризични, конзервативни и нетранспарентни процеси. Многу пати претходно бев ставена во позиција да потпишувам одлуки за кои сум гласала против, но мнозинството гласало за. Се оградував низ издвоени мислења, некогаш сама некогаш со други колеги“, истакнува Белчева-Андреевска.
Таа укажува на потребата на сериозни и долгорочни реформи на локално ниво во земјава. Процедурите на ангажирање, избирање, именување и вработување, составот на тимовите, мерењето и мониторингот на општинската работа, како и перформансите, мора да се следат и да се вреднуваат внимателно, порачува Белчева-Андеевска, а личниот и професионалниот развој на избраниците е важен за тимот/Советот да биде мнозински програсивен.
На крај вели дека „емоциите не може да се одвојат секогаш од разумот. Донесувањето одлуки мора да биде усогласено со потребата за креирање средина на доверба во институцијата наместо непредвидливост, неинформираност, па дури и несигурност и лутина. Системска трансформација ни е насушно потребна за да ја вратиме довербата и во демокртијата и во политиката и во политичарите, особено локалните, како оние во Центар“.