Нов апарат за донирање на ковалесцентна плазма на Институтот за трансфузиона медицина

Институтот за трансфузиона медицина денеска пушти во употреба нов клеточен сепаратор за плазмаферза. Апаратот е набавен со сопствени средства на Институтот и во претстојниот период ќе...