Алексеј Дума: Потребни се нови истраги за случаите кои останаа недоречени

Тоа се многу осетливи работи, со многу стапици, предмети со многу недоречености , многу невидени ,затворени или отворени прашања, многу несогледани аспекти и потреба за понатамошни анализи. И тоа треба да е предмет на сериозна професионална работа“, рече Дума за НОВА