Рама: На сите лица во шаторите, ќе им биде понудено сместување во хотел

Според него, 3.480 луѓе се без дом во округот Тирана во кој 15 згради се целосно уништени, 239 се оштетени и осум се надвор од употреба. Во Драч се регистрирани 701 оштетен објект, од кои 12 се целосно уништени, а 176 се оштетени