Сем Вакнин смета дека агенцијата и тоа како мора да ги следи политичките состојби во земјата и да ги земе предвид кога формира мислење за кредитниот рејтинг, додавајќи дека Министерството за финансии нема право да се лути за ова.

Тој истакнува и дека другата бонтетна агенција „Фич Рејтингс“, која наскоро треба да излезе со нова оценка за земјава, исто така, ќе го намали кредитниот рејтинг на Македонија.