ВМРО-ДПМНЕ нема да го поддржи изборот на нов јавен обвинител бидејќи смета дека е спротивен на Членот 8А од Изборниот законик и на денешната седница ќе се спротистави на  иницијативата на СДСМ, порача денеска координаторот на една од пратеничките групи на партијата во Парламентот, Илија Димовски.

Димовски од СДСМ побара да постапува фер кон нивните предлози кои ќе ги достават денес, по скратена постапка, и тоа Закон за зголемување на минимална плата за административците од 5 отсто, Закон за извршители и Закон со кој на студентите ќе им бидат доделувани ваучери за компјутери.

Тој рече дека доколку СДСМ биде конструктивен на предлозите на ВМРО-ДПМНЕ, тие исто така ќе бидат конструктивни кон предлозите на владејачкото мнозинство.

Предлогот за огласување на именување на Јавен обвинител на Република Македонија и Предлог одлуката за утврдување на бројот на потпретседателите на Собранието, се меѓу двете точки за кои денеска треба да расправа Собранието, на првата седница по годишните одмори.

Предлогот за објавување оглас за именување јавен обвинител до Собранието го достави Владата, по разрешувањето на Марко Зврлески од 17 август.

Согласно  член 41 од Законот за јавно обвинителство, Собранието на Република Македонија по предлог на Владата, го огласува именувањето на јавниот обвинител на РМ во „Службен весник на Република Македонија” и во најмалку два дневни весника од кои еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20 процента од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Рокот за пријавување на кандидатите е 15 дена од објавување на огласот во „Службен весник”.

Советот на јавни обвинители, пак, има рок од 15 дена од денот на прием на документите да даде позитивно или негативно мислење за сите пријавени кандидати.

Потоа постапката продолжува во Владата која на седница ги разгледува кандидатурите, вклучително и мислењето од Советот на јавни обвинители и треба да донесе одлука за еден од кандидатите за кој претходно постои позитивно мислење од Советот. Потоа одлуката оди во Собрание како Предлог решение, а истовремено се доставува и мислењето на Советот на јавни обвинители. За именување на јавен обвинител Собранието одлучува со просто мнозинство од 61 глас.