Србија доби согласност од сите земји-членки на Европската Унија (ЕУ) за отворање на кластерот 4 – Зелена агенда и одржливо поврзување на меѓувладината конференција на 14 декември.  

Овој кластер ги обединува поглавјата поврзани со транспорт, со енергија, со трансевропските мрежи, со заштита на животната средина и климатските промени. Во изминатата година Србија ја заврши правната рамка во областа на рударството и енергетиката.

Со новите Закони за обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност и рационална потрошувачка на енергија, се дава помош и на граѓаните, каква што ЕУ обезбедува со години за изолација, за замена на столарија, за котли за греење и за овозможување на домаќинствата сами да произведуваат електрична енергија од соларни панели.

Јавните енергетски претпријатија се реформираат, електродистрибутивниот систем е издвоен од ЕПС, а во „Србијагас“ е раздвоена транспортната дејност од дистрибуцијата на гас.

Донесовме план за стратешките резерви на нафта кои треба да бидат 61 ден. Денеска во Србија се 29 дена. Така, започнавме со некои структурни промени кои се многу важни и претставуваат чекор кон отворање на пазарот. Србија енергетски не може да биде затворена, таа е транзитна земја, мора да развива енергетика, но здрава, токму преку зелената агенда, изјави неодамна министерката за рударство и енергетика, Зорана Михајловиќ.

Од секторот за животна средина велат дека ги усогласиле и законите со европските, а во рамки на Зелената агенда развиваат четири столба на активности: првиот – донесен е долгорочен Закон за климатски промени и се подготвуваат 11 придружни подзаконски акти; второто – тригодишната „Програма на цркуларна економија“; трето – донесен е Закон и Програма за заштита на природата.