Надлежноста за контрола на модуларните болници е на локалните власти и на директорите на болниците, се наведува во документ на Светска банка и на Министерството за труд и социјална политика кои се надлежни за спроведување на проектот за изградба на модуларните болници.

Според документот објавен на веб – страницата на МТСП, директорите на болниците се задолжени за противпожарна заштита, редовно одржување на инсталациите како што се водоводот, канализацијата, струјата и греењето. Оваа надлежност директорите на болниците ја делат со локалните власти, а евентуалните санации во модуларните болници паѓа на товар на болничкиот буџет.

Ова е наведено во „Планот за еколошки и социјален менаџмент“, според кој локалните власти се надлежни во речиси сите фази од изградба и контрола на модуларните болници, а други технички обврски има и изведувачот.

Во делот на имплементацијата за тетовската болница надлежни биле двајца вработени од МТСП во делот на заштитниот надзор, Општината Тетово, како и директорот на тетовската болница во оставка Флорин Бесими кој во документите фигурира како изведувал во локалниот надзор, како и во делот на локалниот инспекциски надзор.