Центарот за истражување и информирање за животна средина Еко-свест испрати дописи до меѓународни институции и банки со кои алармира за заканата од уништување на парк шумата Водно од изградбата на гасоводот низ значајни подрачја на природата богати со биодиверзитет.

Станува збор за спорната делница 5 Скопје- Гостивар- Кичево на проектот за национален гасификационен систем за чии потреби е одбрана траса која минува по сртот на парк шумата Водно и низ значајни подрачја на природа чие уништување е неповратно.

Во дописот до Европската унија Еко свест посочува:

-Трасата низ парк шумата Водно минува низ значајни растителни подрачја со ретки и загрозени билки, а нејасно е какво ќе биде влијанието на изградбата на трасата и градежните активности врз Матка, Пештерата Убавица и Буково кое е исто значително растително подрачје.

-Оценката за влијание врз животната средина нема стратетија за управување со ризици ниту се испочитувани мерките за намалување на негативните влијанија при расчистување на теренот. Дополнително, изминатата недела излегоа информации според кои биологот кој е потпишан на овој документ воопшто не учествувал во неговата изработка. Со ова се доведува во прашање веродостојноста на податоците и самата студија.

-Во фазата на планирање биле разгледани повеќе можни траси за овој дел од гасоводот, меѓутоа останува нејасно зошто сите биле отфрлени и била избрана токму трасата низ парк шумата Водно. Посебно бидејќи во постапката за Оценката за влијание врз животната средина биле спроведени јавни расправи во засегнатите општини на кои не биле поканети засегнати граѓани и граѓански организации кои работат во сектор животна средина. Единствени кои се потпишани на списоците се вработени во општините и присутните институции.

Поради сите овие причини, а и важниот факт дека на одбраната траса постојат барем две ерозивни подрачја чија дефорестација би значела зголемување на ризикот од лизгање на земјиштето и загрозување на безбедноста на Скопјани, Еко свест укажува дека гасоводот за овој дел да не поминува низ Водно и воедно бара почитување на законите и подзаконските акти.

По критиките од невладините организации, минатиот месец Македонски енергетски ресурси предложи нова траса за гасоводот преку Водно со која максимално ќе се заштити зелениот појас.

МЕР ја смени трасата, но не целосно

Вицепремиерот за економски прашања Кочо Анѓушев, директорот на МЕР Бајрам Реџепи и претставници на иницијативата „Го сакам Водно“ на 10 јули беа на увид на предложената траса, а Анѓушев тогаш изјави дека според предлогот на МЕР максимално ќе се избегнуваат површините покриени со шума, делумно ќе се користат и патчињата и патеките кои веќе постојат, со што за околу 70 проценти ќе се намали влијанието врз зелениот појас во постапка на градење.

Но групата „Го сакам Водно“ кон крајот на минатиот месец на прес конференција пред Град Скопје уште еднаш ќе се обиде да ја сопре намерата на надлежните дел од гасоводната мрежа да се гради низ парк шумата Водно.

Од Владата одговорија дека гасоводот e типичен еколошки проект кој ќе има сериозно позитивен ефект за животната средина и дека „дефинирање целосно нова траса за овој гасовод не е можна, бидеjќи тоа ќе донесе неколкукратно поголеми проблеми и штети за државата и за граѓаните: губење време за реализација на гасоводот, правни проблеми со експропријација на земјиште, губење на заемот со исплата на  дополнителни големи камати, сериозно одложување на реализација на еколошкиот проект-гасовод, и со тоа поттикнување натамошно греење со огревни дрва, наместо со гас, што ја загрозува животната средина“.

„Како компензација на оштетената вегетација, ќе се засади нова, во неколкукратно поголеми количини, ќе се оформат нови заштитни подрачја на Водно кон Матка, а ќе се пошуми и јужната страна“, се истакнува во соопштението.