ФРОДЕМ преку соопштение ги повикува пратениците „да покажат доблест и храброст и да се приклучат на пратениците во корекција на донесената одлука за распуштање“.

Според ФРОДЕМ тоа во најмала рака подразбира: разграничување на државата од партиско-политичкото одлучување, легитимност на законите и политичките одлуки, институционализација и владеење на правото, доследно почитување на начелото на поделба на  власта, решавање на политичкиот конфликт според начелата на демократијата, дијалогот и толеранцијата и постигнувањето консензус меѓу клучните политички фактори.

Кон ова треба да се надоврзе целосната реализација на преземените обврски од договорот од Пржино, а особено прочистениот избирачки список и слободата на медиумите и медиумскиот простор.

– Сите граѓани во Република Македонија се сведоци на подолготрајното бесплодно политичко манипулирање наместо преземање на одговорност во спроведување на вистинска демократија, ред и поредок, односно еднаковост на граѓаните пред законите и пред државните институции.

Ни се случуваат опасни суштински пореметувања на политичкиот, правниот и економскиот систем, кои ја претворија предимензионираната држава во тоталитарна, во ненароден државаен бирократски апарат, кој се повеќе да се потпира врз присилба и репресија, а нејзините институции во формална мимикрија на инструменти кои ги спроведуваат партиските налози, се наведува во соопштението.

Од ФРОДЕМ сметаат дека доколку не се создадат услови  и доколку не се гарантира дека изборите ке бидат кредибилни и веродостојни, „пратениците и платениците имаат обврска да не дозволат и понатаму со огромно малцинство од вкупното гласачко тело, кое се движи нешто над 20%, да се воспоставува авторитарно владеење, да се донесуваат какви се сакаат закони и одлуки, без грижа за нивниот легитимитет и за уставно загарантираните интересите на останите 80% од населението“.

– Ваквото суспендирање на уставниот поредок и на основното уставно начело на граѓански суверенитет, каде што човековите слободи и права се алфа и омега, отвори простор за дивеење на идеолошки, националистички и други колективни манипулации. Овие брутални суспендирања на поредокот популистички се оправдувани со “повисоки” интереси на  народот, нацијата или државата, соседски закани и слични опасни лаги и манипулации, а паралелно е воспоставен систем на организиран парадржавен криминал односно целосна симбиоза и препокривање меѓу државата и организираниот криминал, велат од ФРОДЕМ.