Професорот Денко Малески зборува за тоа кои опции се на располагање за да се формира влада, за квалитетот на дебатата во Собранието и какви би можеле да бидат преговорите.

„Влегуваме во досега непознат политички пејсаж. Срушен е монополот на двете етнички партии и нашиот парламент заликува на една нормална плуралистичка демократија каде што се уште никој не е победник. Останува да се види какви ќе бидат преговорите и кој ќе го земе мандатот“, смета Малески.