Новата Влада е определена кон одржливи решенија во образовниот систем, во којшто досега многу се експериментираше, а најголема штета претрпеа децата, учениците, студентите… Наша обврска број еден е да им овозможиме на децата индивидуални знаења. Така се станува добар механичар, но и врвен научник, истакна денеска премиерот Зоран Заев на конференцијата „Квалитетно образование за раст, резултати и подобра иднина“, во организација на УНИЦЕФ и МОН.

– Нашите ученици учат многу предмети, а имаат лоши знаења, рече Заев, додавајќи дека Министерството за образование и наука започнало со ревизија на наставните планови и програми и на учебниците, како и на менување на законите што се однесуваат на образованието.

– Така ќе ги утврдиме и факторите поврзани со постигнувањата на учениците и ќе ги нотираме конкретните фактори што донеле до послаби резултати, рече Заев.

Се планира и намалување на бројот на предмети во училиштата за учениците да можат да ги стекнуваат знаењата главно таму, за да имаат повеќе слободно време. Фокусот исто така е и кон квалитетно средно стручно образование и повеќе пракса. Во високото образование, се размислува за пократки студиски програми, од три години.

Предмет на разггледување, како што кажа Заев, е и оценувањето на децата од рана возраст, како и воведувањето повеќе спорт во училиштата, иновации во наставата…

Образложувајќи ги реформите во основното образование, министерката за образование и наука Рената Тренеска Десковска истакна дека наскоро на јавна дебата ќе биде ставен материјалот за реформи во првите три одделенија од основното образование.

– Целта е да се понуди образование што ќе биде прифатено од децата и кое што ќе им понуди квалитетно образование особено во делот на јазичната и математичната писменост каде што Македонија е всушност и најслабо рангирана, рече министерката која додаде дека дали овие промени ќе бидат најнапред воведени во пилот училишта или не зависи од јавната дебата.

Странува збор, појасни таа, за измена на целокупниот наставен план за прво одделение како наставните содржини што се учат, оптеретеноста на децата, фокусот, методите на учење. Возраста за почнување на децата на училиште нема да се менува.

Во однос на проемните на системот на оценување што го најави премиерот, Дескоска Треневска кажа дека треба да се оценува суштинско знаење и извлекување заклучоци. – Тоа ќе биде дел од вкупниот пакета на реформите, рече министерката.

Претставникот на УНИЦЕФ Бенџамин Перкс, истакна дека децата треба да се подготват за свет кој никогаш не престанува да се менува и токму затоа реформите во образовниот сектор не значат премин од една статична положба во друга, туку постојан и континуиран напор на падаговијата да остане во чекор со промените.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конференцијата присуствуваат околу 500 учлесници кои ќе имаат можност да слушнат меѓународни образовни експерти, реномирани лидери и поборници за квалитет, рамноправност и ефикаснсот на образовните системи. Присуствуваат и експерти на Светската банка, УСАИД, ОЕЦД, како и од Словенија, Хрватска, Албанија и Србија.