Граѓаните уште денеска ќе можат да ги потврдат или да ги коригираат годишните даночни пријави. Ако тоа не го сторат, од 1 јуни Управата за јавни приходи (УЈП) ќе ги смета даночните пријави за конечни.

„По истекот на законскиот рок на 1 јуни 2020 година, Годишните даночни пријави ќе добијат статус на конечни даночни пријави, согласно последниот статус на Годишната даночна пријава – потврдена или коригирана, а службено ќе бидат потврдени и оние Годишни даночни пријави кои од страна на физичко лице не се ниту потврдени, ниту коригирани“, информираат од УЈП.

Годишната даночна пријава за 2019 година што граѓанинот ја коригирал, а добила статус на конечна даночна пријава, ќе биде одобрена од службено лице на УЈП. Доколку службеното лице не ја одобри пријавата, ќе следи донесување на Решение за утврдување на данокот на доход за 2019 година.

Пријавата ги содржи сите приходи на лицето по основ на редовни приливи, односно плата или пензија и приходите од дополнителна дејност. Граѓаните потврдата или корекцијата можат да ја направат преку своите кориснички профили на системот е-Персонален данок. Управата за јавни приходи ги подготви и до граѓаните ги достави Годишните даночни пријави за 2019 година на 10 мај годинава.