ГРЕКО бара реформи и конкретни резултати во Северна Македонија

На крајот на 2019 година, 15 земји беа посочени дека целосно не го почитувале четвртиот циклус на ГРЕКО, меѓу кои и Северна Македонија, заедно со Ерменија, Австрија, Чешка, Данска, Франција, Германија, Унгарија, Ирска, Луксембург, Монако, Полска, Португалија, Романија и Турција

ГРЕКО: На министрите и полицајците им требаат часови за етичко однесување и конфликт на интерес

Групата на земји за борба против корупцијата – ГРЕКО во последниот Извештај за Македонија предлага 23 препораки за справување со корупцијата во извршната власт и полицијата....