Собраниската Комисија за труд и социјална политика денеска треба да расправа за Предлог-законот за измени и дополнување на Законот за работни односи во прво читање со кои се определува недела како ден на неделен одмор за сите, со одредени исклучоци во дејности каде работниот процес не дозволува да се направи прекин на работниот процес.

– Многу истражувања го утврдуваат значењето на рамнотежата меѓу професионалниот и приватниот живот, како неопходен елемент во животот на работникот, затоа што оваа рамнотежа придонесува работникот да биде поефикасен и мотивиран на работното место, а од друга страна да има и приватен живот – семеен и социјален, што ги задоволува неговите потреби и потребите на неговите блиски. Гледано во национален контекст, односите со семејството и пријателите се традиционални вредности што треба да се чуваат и развиваат. Дополнително, работникот треба да има време да се занимава со хоби, да спортува и да посетува културни настани, а сето тоа, вклучително и исполнетиот семеен и социјален живот ќе му помогнат на работникот да го канализира оптоварувањето на работното место и да биде попродуктивен, стои во образложението на Предлог-законот од Министерството за труд и социјална политика.

За спроведување на овој закон, се потребни дополнителни финансиски средства од државниот Буџет. Врз основа на расположивите податоци за бројот на вработени во јавен сектор кои би работеле во недела (30 проценти), се проценува дека фискалните импликации би изнесувале околу 43.100.000 милиони денари месечно, односно 516.600.000 милииони денари на годишно ниво.

Во Собранието е закажана и седница на Комисијата за одбрана и безбедност, која, пак, ќе расправа за Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за заштита и спасување, во прво читање.

Основна цел на предложените измени и дополнувања на законот е да се измени статусот на пиротехниарите од административни службеници во лица со посебни овластувања, како и да се усогласат правата на пиротехничарите со меѓународните норми.