Aпелацискиот суд ја потврди условната казна за Ивона Талевска од две години и парчична казна од 1.000 евра во денарска противвреднос за затајување данок во случајот „Тифани“ на СЈО.

Со тоа, Апелација ја одби жалбата на СЈО со која се бараше условната казна затвор на Талевска да и се преиначи во ефективна затворска казна. Одбиени се и жалбите на обвинетата И. Т. од С. и жалбата на обвинетото правно лице Друштво за маркетинг и пропаганда С. Г. ДООЕЛ С.

Во февруари годинава Кривичниот суд ја осуди Талевска на условна казна затвор од две години доколку во следните четири години не го повтори делото даночно затајување, откако таа ја призна вината.

По службена должност Апелациониот суд Скопје ја преиначи првостепената одлука заради правилна примена на Кривичниот законик во делот на изречената споредна парична казна во однос на валутата во која истата е изречена, односно наместо казната од 1000 е да гласи само во денари, требало да стои 1000 е во денарска противвредност.

Талевска во рок од еден месец треба да плати казна во висина од 1.000 евра, делот за трошоците за вештачењето, а во период од една година треба да го надомести затаениот данок, односно сумата што СЈО ја прецизираше во обвиненителниот акт.

Таа како како управителка на друштвото за консалтинг „Смарт ДООЕЛ“ и на „Смарт груп ДООЕЛ Скопје“ од 2008 до 2014 година одбегнала да плати даноци, а во завршните сметки давала лажни податоци, при што затаила 2.314.463 денари или 37.634 евра преку фирмите и 1.040.840 денари или 16.924 евра личен данок.