Согласно плановите за вработување во јавните здравствени установи и финансиите со кои располагаат, веќе се спроведува трансформација на договорите на сите здравствени работници од определено на неопределено време.

„Некаде се спроведе или е при крај трансформацијата, некаде сега течат процедурите, а некаде ќе мораме да почекаме да дојде следната година, поради тоа што дел од тие не биле влезени во планот за вработување. Но, остануваме на ветувањето и за сите за кои нема тоа да се случи оваа година ќе се заврши во 2020 година со цел сите вработени во јавното здравство да бидат на неопределено време. За наредната година предвидуваме мерки и политики во насока на унапредување и зајакнување на здравствениот систем преку подобрување на условите во јавните здравствени установи, набавка на медицинска опрема, како и обезбедување лекови“, истакна министерот за здравство Венко Филипче на прес-конференцијата во Владата за Предлог-буџетот на Министерството за здравство за 2020 година.

Тој посочи дека годинава ја почнале со зголемување на платите на здравствените работници, тренд што ќе продолжи и наредната година.

„Предлог-буџетот на Министерството за здравство за 2020 година изнесува 7,1 милијарда денари што е зголемување за 634 милиони денари за разлика со буџетот за оваа година, Вкупното зголемување на основната плата на лекар специјалист во изминативе две години е 40 отсто, на медицинска сестра е 20 отсто, односно 23 отсто, 40 отсто на наставниот кадар, 25 отсто на општите лекари и 15 отсто на сите здравствени соработници. Со зголемување на сумата пари за дежурства, односно ноќен труд, има здравствени работници, лекари специјалисти кои имаат двојно поголеми плати во однос на 2017 година, рече Филипче.

Во 2019 година, потенцира министерот, биле завршени градежните активности за реконструкција на Специјалната болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ во Охрид, а продолжиле и градежните активности во Општата болница во Струмица, како и реконструкцијата и доградбата на Специјалната болница по хирушки болести „Св. Наум Охридски“ во Скопје.

Како следни приоритети тој ги наведе реконструкцијата на котларата во Специјалната болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ во Скопје и на покривот на Заводот за нефрологија во Струга. Паралелно со тоа е најавен и почетокот на градежните активности во Специјалната болница за респираторни болести во Отешево, изградбата на целосно нова амбуланта во општината Сарај и два целосно нови блока за болните во Психијатриската болница во Демир Хисар. За наредниот период се планирани и реконструкции на повеќе јавни здравствени установи, а со средствата во износ од 812 милиони денари ќе продолжи изградбата на новата Клиничка болница во Штип и новиот Универзитетски клинички центар во Скопје.