Делегација на Форумот за демократска Македонија во Лондон се сретна со македонскиот министер за дијаспора Едмонд Адеми.

Како што соопштуваат, на средбата е договорено учество во работната група за подготовка  на Национална стратегија за соработка со дијаспората (2018-2023). Форумот за демократска Македонија активно ќе се вклучи во креирањето на четирите столба предложени од македонската влада како приоритети на националната стратегија: политички права, економско-инвестициска, култура, образование, наука и млади.

Претставниците на Форумот за демократска Македонија на министерот Адеми освен експертска помош и соработка на Националната стратегија за соработка со дијаспората понудија и волонтерска менторска програма и помош што би помогнала  во трансферот на знаења и вештини од експерти во одредени области како судство, менаџерство, медицина, новинарство, лидерство.