Дел од Шар Планина од денеска е со статус на Национален парк што според министерот за животна средина, Насер Нуредини е историска одлука. За предложеното законско решение гласаа 66 пратеници во македонското Собрание, со што земјава го доби четвртиот национален парк по прогласувањето на последниот во 1958 година, а прв по осамостојувањето.

– Со прогласувањето на Шар Планина за заштитено подрачје се овозможи воспоставување на систем за одржливо управување на подрачје кое е ризница на биодиверзитетот, дом на две третини од сите растителни видови во Северна Македонија и богат и ендемичен растителен и животински свет. Располага со исклучителни природни убавини, геодиверзитет, хидролошки карактеристики, пејсажни,  пределни и културни вредности. И што е најважно, очекувам дека со овој чекор отвораме нова страница и можности не само за заштита на нашето природно наследство, туку и за одржлив социо-економски развој на подрачјето и на државата, за воспоставување на поширока прекугранична соработка, за користење на нови финансиски можности и за развој на локални брендови и разни форми на туризам и зајакнување на продажната моќ. Ова е голем чекор со кој обезбедивме големи придобивки за сите нас, но и за генерациите што доаѓаат, се вели во соопштението на министерот Нуредини.