Штрајкувачите кои се пред СОНК знаат дека во моментов не се работи за работен спор, туку за штрајк и во случај кога не може да се најде решение помеѓу двете страни, Синдикатот и Владата изјави министерката за труд и социјала, Јована Тренчевска, во изјавата на телевизија 24.

Според неа треба да се пристапи кон медијација, со помирувач кој се вклучува во процесот.

„Советот на СОНК постапил согласно закон и кога се прифаќа медијацијата и штрајкот се прекинува и учениците и наставниците се враќаат во училиштата и ако се продолжи со штрајк во такви услови ќе има последици. Ако не се појават на работа наставниците ќе се казнат според Законот за работни односи, а може да изгубат и работа. Нема повеќе штрајк, ставен е во мирување, наставниците мора да се вратат на работа и ако не го направат тоа ќе им се смета дека неоправдано се отсутни.“- изјави министерката за труд и социјала.

Како што вели Тренчевска, на барање на Министерството за образование избран е медијатор кој ќе се вклучи во овој процес.

„Лицето е Драгица Исаиловска Митровска, правничка по професија, со долго искуство. Таа е непристрасна, го знае правото, го знае Законот за работни односи, законите за образование и има компетенции да биде помирувач. И со нејзината улога верува дека ќе стигнеме до решение. Ќе има преставници на МОН, на СОНК и заедно со медијаторот ќе учевствуваат во преговорите.“- дополни министерката.