Водата од водоводот во Струга е забранета за пиење, поради зголемена матност, зголемени вредности на боја и отсуство на резидуален хлор што представува потенцијална можност и за микробиолошка контаминација на водата, изјави за МИА др. Лидија Симоноска, специјалист по хигиена, раководител на оддел за комунална хигиена при Институтот за јавно здравје од Охрид

– Препораката за забраната е издадена врз основа на резултати од направена физичко-хемиска анализа на примероци земени од три места едно училиште, градска општа болница и приватен дом, по претходна пријава на граѓани, вели Симоноска.

Според неа, дополнителното хлорирање не може да ја промени ваквата состојба на водата, туку дека треба да се направи и чистење на мрежата и испуштање вода од хидрантите.

Таа најавува дека физичко-хемсиски анализи ќе се прават и во наредните денови, но и дека дополнително ќе се прави микробиолошка анализа на водата. Дотогаш, вели, забрането е да се пие водата од струшкиот водовод.

Забраната за пиење на водата ја издала подрачната единица на Агенцијата за храна и втеринарство, од каде се бара МЈП Проаква Водовод Струга да обезбеди исправна вода за пиење на граѓаните и да ја извести јавноста за безбедноста на водата за пиење.