Вкупно 9.907 хектари на површина биле зафатени со пожарите што изминатиот период ја зафатија земјава од кои 8.803 отпаѓаат на шуми, при што изгореле 442.074 кубни метри на дрвна маса.

На ова упатува Извештајот на ЈП „Националн и шуми“, за настанатата штета до 15 август, што беше разгледан на денешната владина седница.

Согласно оваа информација, Владата го задолжи ЈП „Национални шуми“ да донесе програма за пошумување со план за активности уште во текот на оваа есен.

Владата го задолжи ова јавно претпријатие за целокупната количина на опожарена дрвна маса, како последица од пожарите, да остане во сопственост и со неа да стопанисува ЈП „Национални шуми“.