НВО Инфоцентарот изразува големо незадоволство  и разочараност од фактот што Собранието на Република Македонија не ги усвои препораките на Прибе кои се однесуваат на Народниот правобранител односно на заштитата на човековте права во државава.

-Народниот правобранител е најважната и клучна независна државна институција која треба да ги промовира, штити и унапредува човековите права на граѓаните во Република Македонија. Додека Прибе го препозна и нагласи значењето на Народниот правобранител, Собранието потфрли односно одби да ја задолжи Владата да ги подобри состојбите во сферата на човековите права со конкретни мерки. Држава која претендира да биде демократска и да стане дел од Европската унија мора да ги преземе сите мерки и активности за заштита и унапредување на човековите права, се вели во соопштението.

НВО Инфо Центарот бара Собранието да ги консолидира своите редови и во најкраток можен рок да ја поправи нанесената штета односно да ги усвои препораките на Прибе.