Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ја отфрли кривичната пријава против претседателот на Основниот суд Скопје 1, Владимир Панчевски која против претседателот на судот ја поднесе неговиот колега, судијата Иван Џолев.

„Постапувајќи по поднесената кривична пријава против Претседател на Основен суд со која се товари дека сторил кривично дело – Примање награда за противзаконито влијание по чл. 359 ст.3 в.в со ст.2 од Кривичниот законик, Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција веднаш оформи предмет и во текот на постапката прибави докази поврзани со утврдување на фактите и околностите наведени во пријавата. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција по сеопфатно проучување на сите прибрани докази утврди дека пријавеното дело не е кривично дело за кое се гони по службена должност, по што пријавата ја отфрли. Со цел да се проверат наводите во кривичната пријава, покрај материјалните докази – списи по истражниот предмет и доставеното писмено Укажување, во својство на осомничен беше испитан и Претседателот на Основниот суд. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција испрати три покани до подносителот на кривичната пријава за и тој да даде исказ. Подносителот на пријавата во својство на оштетен не се јави на поканите и не е испитан“, пишува во соопштението на обвинителството.

Во соопштението се вели дека според доказите, дејствието не претставувало реално или претпоставено влијание за постапување на истражниот судија, бидејќи истото во себе не содржело наредба. Како што пишува во соопштението, даденото укажување давало насока како поефикасно и побрзо да се заврши истражен предмет согласно законот, кој многу години не бил завршен.

„Со укажувањето се бара од истражниот судија, да го извести претседателот на судот за преземените активности поврзани со решавање на конкретниот предмет. Согласно законот, претседателот на судот се грижи за ажурно работење на судот, па неговите насоки биле со таа цел. При извршеното испитување, пријавениот на записник поднесе кривична пријава против подносителот на кривична пријава за сторено кривично дело – Лажно пријавување на кривично дело по чл.366 од Кривичниот законик. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција ја препрати оваа кривична пријава за понатамошно постапување до надлежното Основно јавно обвинителство Скопје.“, пишува во соопштението на обвинителството.

Кривичната пријава против Панчевски, Џолев ја поднесе на втори овој месец, а рече дека пријавата е поради кривично дело поврзано со влијание врз судија за да преземе одделни незаконити дејствија.