Прислушување: Кои, како и зошто?

Пишува:Симо Груевски, дипл.инж. по телекомуникации Во услови на зголемен интерес кај граѓаните за работата на специјалното јавно обвинителство (СЈО), јас како еден од поинформираните за случувањата...