Германија воведува задолжително вакцинирање против мали сипаници

Законските измени предвидуваат дека од март следната година, при запишување на децата во училишта и во градинки, родителите мора да достават доказ дека детето е вакцинирано против мали сипаници. За непочитување на обврската е предвидена казна од 2.500 евра