Здравствената кризна состојба предизвикана од коронавирусот се претвори и во работничка криза, а најзасегнати групи се хронично болните, родителите на деца до 10 годишна возраст и бремените работнички. Овие вработени, согласно владините мерки, треба да бидат ослободени од работни обврски од работодавачите. Сепак, додека се применува оваа мерка, голем дел од работничките се соочуваат со намалени плати, а некои од нив воопшто не се ослободени од работните обврски.

„Во текот на месец мај, кај нас се обрати група на работнички кои спаѓаат во категоријата на хронично болни лица, поради прекршување на работничките права за време на вонредната состојба. На овие работнички за периодот додека се ослободени од работни обврски им ја намалиле платата, односно им исплатиле плата во износ од 70 отсто. Вакво намалување на платите на работничките кои објективно не можат да ги извршуваат работните обврски е незаконито, влијае врз нивната и егзистенцијата на нивните семејства и претставува злоупотреба на вонредната состојбата предизвикана од пандемијата“, нагласуваат од Хелсиншки Комитет.

Овој случај, како што истакнуваат, го пријавиле во Државниот инспекторат за труд (ДИТ), кој по спроведениот вонреден инспекциски надзор кај работодавачот утврди прекршување на правата на работниците. Работодавачот постапи по насоките дадени од страна на ДИТ, ги отстрани неправилностите и им исплати плата на хронично болните работници во износ од 100 отсто.

Од Хелсиншки ја поздравуваат позитивната реакција на Инспекторатот и ги охрабруваат работниците да продолжат со пријавување на неправилности. Во случај на повреда на работничките права ги упатуваат граѓаните да пријават во Државниот инспекторат за труд на 02 3 116 110. Доколку, пак, лицата не се сигурни дали станува збор за прекршување на рабоптничко право, од Хелсиншки истакнуваат дека стојат на располагање за бесплатна правна помош на телефонските броеви 02 3119 073 и 072 278 436 или преку електронска пошта на [email protected], секој работен ден од 09 до 15 часот.