Уште оваа година ќе се поднесува годишна даночна пријава лично

Според измените на Законот за персонален данок на доход, кои стапија на сила од 1 јануари оваа година, од следната година, ќе добиваат пополнета годишна даночна пријава што ќе ја издава Управата за јавни приходи, а даночниот обврзник само ќе ја потврдува

Што покажа ревизијата – како работела УЈП? 

Со извршената ревизија на финансиските извештаи на УЈП, Државниот ревизор изразува мислење со резерва за вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи и за усогласеноста со законската регулатива“ – се посочува во новообјавениот ревизорски извештај